Gülümser Gökçe Acar Yazdı...

Okunma: 11986
Ege - Denizli 12 Ağustos 2017 10:10
Videoyu Aç Gülümser Gökçe Acar Yazdı...
A
a

Gülümser Gökçe Acar Yazdı...

http://www.denizli.bel.tr/
Ülkemizde son yıllarda Aile Danışmanlığı terimini sıkça duyulmaktadır. Bunun sebebi son yıllarda ülkemizin aile danışmanlığı alanındaki gelişimidir. Her yenilik bilinmeyenleriyle gelmektedir. Bu yazıda bu husustaki bilinmeyenlere ve halkın kafasındaki sorulara cevaplar vermeye çalışacağım.

 Aile danışmanlığından önce aileden bahsetmek gerekmektedir. Aile ile ilgili tanımlara bakıldığında birçok farklı tanım görülmektedir. Aile: “Evlilik ve kan bağına dayanan; karı, koca, çocuklar ve kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik” olarak ifade edilmektedir. Bu tanımda dikkat çeken temel unsurlar evlilik ve kan bağıdır.

Bunlara bağlı olarak da çocuklar ve kardeşler de sonraki unsurlardır. Yani ailenin temelinde karı, koca ve çocuklar yer almaktadır. Aile danışmanlarının hedef kitlesi işte bu iki tanımda geçen karı, koca ve çocuklardan oluşan birimdir. Bazen çocuk olmayıp sadece eşlerden oluşsa da aile tanımına girmektedir. İşte, aile danışmanlığı dendiği zaman bu kitleye yapılan psikolojik danışmanlık söz konusudur.

Parçalanmış Ve Tamamlanmamış Ailelerin Sayısı Arttı

Ailenin tanımı ve içeriğinden sonra da ailenin türlerinden bahsetmek gerekmektedir. Aile türleri ise birçok açıdan birbirinden ayrışmaktadır. Öncelikle en sık kullanılan sınıflandırmada aileler büyüklüklerine göre ikiye ayrılır: Çekirdek ve geniş aile. Çekirdek Aile Çekirdek Aile denince bir evde oturan veya yaşayan karı-koca ile varsa onların evlenmemiş çocukları anlaşılır. Bu tip aileye “çekirdek aile” denir. Günümüz toplumlarda, evlenen çiftler genellikle kök aileden ayrılıp yeni bir evde yaşamaya başlarlar. Parçalanmış ve Tamamlanmamış Aile.

Bu aile, yoğun olarak batı toplumlarında görülmekle birlikte son yıllarda özellikle boşanmaların artmasıyla ülkemizde de çoğalmaya başlayan parçalanmış veya tamamlanmamış aile türüdür. Evlilik ve aile çatışmaları sonucu ayrı yaşama, boşanma, kayıp ve ölüm gibi nedenlerle de aile yapıları değişime uğramaktadır. Bu sebepler sonucu ortaya çıkan aile türüne de parçalanmış aile denmektedir.

Bu aile türünde eşinden ayrı yalnız yaşayan erkek ya da kadın ile ayrılık sonucu ebeveynlerden yalnızca biriyle yaşayan çocuk veya çocuklar görülmektedir. Son yıllarda medyada sıkça ortaya çıktığı gibi bazı kadınların evlilik dışı ilişki veya tüp bebek yöntemiyle çocuk yapma ve evlenmeden o çocuk veya çocuklarla birlikte yaşadıkları da görülmektedir. Bu tür aileler de tamamlanmamış aile olarak kabul edilmektedir.

Şehirlere Göç Çekirdek Aile Sayısını Artırdı

Geniş Aile: Geniş Aile; anne, baba, kızlar, oğullar, damatlar, gelinler ve torunların aynı çatı altında yaşadığı ailelere denir. Burada evlenmiş çocuklar görülür. Bu gelenek, özellikle tarıma dayalı geleneksel yapısını koruyan bazı toplumlarda bugün de görülmekle birlikte günümüzde giderek azalmaktadır. Şehirleşme ve sanayileşmenin arttığı günümüz toplumlarında, özellikle şehirlerde geniş aileler yerini giderek çekirdek ailelere bırakmıştır.

Sanayileşmenin artışı, tarım ve hayvancılığın azalmasının da etkisiyle şehirlere göç eden genç kesimin anne ve babası yaşadığı yerde ayrı bir çekirdek aile oluştururken göç eden genç nesil de göç ettiği yerde ayrı bir çekirdek aile oluşturmaktadır.

Özellikle toplu şekilde inşa edilen iki veya üç odalı evler geniş ailelerin sayısını azaltırken çekirdek ailelerin sayısını ise artırmaktadır. Bunların dışında eş sayısına göre (tek eşli, çok eşli aile) ve otoriteye göre (ataerkil, anaerkil aile) de aile türleri bulunmaktadır. Aileden bahsettikten sonra da aile danışmanlığından bahsetmek gerekmektedir. Buradaki danışmanlık esasen aileye yapılan psikolojik danışmanlıktır.

Ancak kısaltılarak sadece aile danışmanlığı olarak ele alınmaktadır. Kuşkusuz ailenin psikolojik alanda olduğu gibi hukuki, ekonomik, sosyolojik, tıbbi vb alanda danışmanlığa gereksinimi olmaktadır. Ancak bunların her biri ayrı bir disiplin ve uzmanlık gerektirmektedir. Burada söz konusu edilen danışmanlıkla sadece psikolojik danışmanlık kast edilmektedir.

Aile Danışmanlar Aile Fertlerini Tek Bir Birey Gibi Ele Alır

Psikolojik danışmanlığı anlatmadan önce de psikolojiden bahsetmek gerekmektedir:
Psikoloji biliminin birçok tanımı olmasına rağmen bugün en çok kabul gören tanımda psikoloji; insan düşünce ve davranışlarının bilimsel olarak ele alınması anlamına gelmektedir. İnsan, zaman zaman olumsuz veya kendisini zorlayan duygu, düşünce ve davranışlar yaşamaktadır. Örneğin; duygusal olarak; bunalmak, baskı altında hissetmek, yas tutmak, öfke kontrol sorunu yaşamak, düşünsel olarak; akılcı ve gerçekçi düşünememek, normal bireylerin tersi yönde kararlar almak, davranışsal olarak da; insan ilişkilerinde sorunlar yaşamak, kontrol edilemeyen davranışlar sergilemek, şiddet yapmak, topluma aykırı davranışlar sergilemek…

Hem bireyler hem de aileler duygusal, düşünsel ve davranışsal zorlanmalar yaşayabilirler. Bu zorlanmaların olması halinde başvurulacak kişiler psikolojik danışmanlık yapan uzmanlardır. Psikolojik danışmanlık tek bir kişiye yapılırsa bireysel psikolojik danışma, birden çok kişiye yapılırsa grupla psikolojik danışma, iki kişiden oluşan eşlere yapılırsa çift psikolojik danışmanlığı, anne-baba ve çocuklara yönelik yapılırsa da aile psikolojik danışmanlığı denmektedir. Aile, zaman zaman psikolojik sorunlar yaşamaktadır. Aile danışmanları aileyi tek tek bireyler olarak görmek yerine tek bir birey gibi ele alarak ailenin duygu, düşünce ve davranışlarına odaklanırlar.

Bir bütün olarak bakılan ailenin duygu, düşünce ve davranış örüntüleri incelenir, çatışma alanları tespit edilir, çatışmaların sebepleri ve sonuçları değerlendirilir ve ailenin özelliklerine göre çatışmaların çözüm yolları aranır. Aile danışmanlığı duruma göre sadece eşler ile yapılabileceği gibi bazen seanslara çocuklar da dahil edilebilir. Çoğunlukla aile üyeleri seanslara birlikte alınır ancak, bazı durumlarda ayrı da alınabilirler.

Aile Yapısının Bozulması Aile Danışmanlığını Doğurmuştur

Aile danışmanlığı ülkemizde son birkaç yıldır çalışmalara başlatılmıştır. Bunun sebebi olarak da son yıllarda toplumun en küçük ve en önemli birimi olan ailede bozulma görülmesidir. Özellikle çocuklarda davranış bozuklukları, madde kullanımı artışı, boşanma oranları ve parçalanmış aile oranları başta olmak üzere birçok psikolojik sorunda artış görülmektedir. Ailede işte bu tür psikolojik sorunların önlenmesi, azaltılması ve çözümlenmesini amaçlayarak yapılan profesyonel psikolojik danışmanlık işine Aile Danışmanlığı denmektedir.
Ailenizle mutlu günler yaşamanız dileğimle…

Gülümser Gökçe ACAR
Aile Danışmanı


AKİSHABER yazı ailesine yeni katılan Gülümser Gökçe Acar aramıza Hoşgeldiniz 
https://www.pamukkale.bel.tr/
http://www.dto.org.tr/
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

http://www.denizlieczaciodasi.org.tr/nobetci-eczaneler
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat