Türkmenlerin Sorunları Türk Ocaklarında!

Türkmenlerin Sorunları Türk Ocaklarında!

Denizli Türk Ocakları Konferans Serisine Devam ediyor.Geçen haftaki konukları Suriye Türkmenleri Meclis Başkan Yardımcısı Tarık Cevizci ve Suriye Muhalefeti Türkmen Temsilcisi Suriye Türkmenleri Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yusuf Mahli idi…

A+A-

Denizli Türk Ocakları konferans Salonunda tertiplenen konferansta Tarık CEVİZCİ ve Yusuf Mahli Suriye Türkmenlerinin sorunlarını anlattı...

Sayın Başkanıma Bizi Denizli’de Ağırladığı için teşekkür ediyorum. Ayrıca Türk Ocaklarında da bize Suriye Türkmenlerini hem anlatma hem sıkıntılarını dile getirme fırsatınıda verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Biz bugün Denizli’de ki arkadaşlarımızın ve buradaki Türkmen dostlarımızın ve gönüllülerinin tertip etmiş olduğu Türkmen Türkleri ve Dayanışma gecesi için geldik. Biz konuşmamızı iki bölüme ayrıcağız 1. Si Suriye Türkmenleri ile ilgili genel bilgileri aktarmak istiyoruz. 2. Bölümdede Suriye Türkmenlerinin 2011 olaylarından sonra dediğimiz başlayan sürecin içerisinde bulunan Türkmen durumunu hem siyasi manada hem asgari manada anlatmak istiyoruz çünkü Suriye Türkmenleri ile alakalı çok az bilgiler olduğunun farkındayız ve olan bilgilerin de bir çoğunun doğruluğu tartışılır. Birebir kaynağından bilgi aktarmak bu günlerde bilgi edinmek açısından en iyi yöntemlerden biri olduğunu düşünüyoruz.

Suriye Türkmenleri Ne Demek?

Suriye Türkmenleri ile başlarken Suriye ve Türkmenlerin ne manaya geldiğinin altını çizmek gerekiyor. Suriye bugünkü 1946 Fransız bandasından bağımsızlığını kazanan devletin adına denir. Bugünkü 185.000 metrekarelik bir sınıra sahip olan Türkiye ile 910 km uzunlukta bir sınıra sahip olan bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkenin bundan önce ki adı zaman zaman şam olmuş Osmanlı döneminde Halep vilayeti ve Şam vilayeti olarak İskenderun sancağı gibi adlandırılmış. İlk defa 1946 da Suriye adını artık resmi bir şekilde duymaya başlıyoruz. O tarihe kadar Suriye kelimesi ile ilgili yapılan bir çalışma yok. Bir çok kaynakta Memlüklüler döneminde ki Suriye’nin adı Batılı tarihçiler tarafından Türkiye deniyor. Bugünkü Türkiye’den önceki ad Suriye bölgesine ve orada ki Memlük yönetimine verilen ad olarak bazı tarihçilerin kitaplarında da geçiyor. Oranın bir Türk yurdu olmasından dolayı.

Suriye'de Kendilerine Özgü Bir Yönetim Kurmak İstiyorlar!

1946 ya gelindiğinde orada Fransızlar çıkar iken birtakım 1. Dünya savaşına girmiş ve 2. Dünya savaşındaki uluslar arası konjekterün değişimi ile bu bölgedekiler fazla işi kalmayınca bu şekildeki yönetime son vererek kendilerine tabii olan kişileri yönetime getirerek Suriyede kendilerine özgü bir yönetim kurmaya çalışıyorlar ve oradada İngilizce serian dediğimiz bir Suriyeliye Suriye’de de seriah dedikleri bugün Türkiye’de de yaşayan Süryani topluluğundan bahsediyoruz. Bu ikisinin bi ad benzeşmesi yada yakınlaşması olduğunu da söyleyebiliriz. Bugün 1000 yıllık bir Türk hakimiyeti olan bir coğrafyanın adı Suriye. Bugün en çok meselemiz olan Dünya’nın meslesi olan Suriye karşımıza çıkıyor. 2. bir kelime ise Türkmen. Türkmen bugün bir Türk milletinin boyu ve Suriye bölgesinde yaşayan boylar arasında ki en fazla Türkmen boyundan geliyor Suriye Türkleri. Türkmen kelimesi siyasi manada ve folklorik manada kullanılıyor. Suriye’de yaşayan Türk boyunun yaşam tarzı ve folklorik tarzı benzerlikleri açısından Türkmen kelimesi kullanılmış. Irak Türkmenleri , Suriye Türkmenleri veya Anadolu’da ki Türk arasında farklı boydan geliyormuş arasında farklılık varmış gibi bir algı yaratmak istiyorlar.

Suriye'de Türklere Neden Türkmen Deniyor?

Siyasi açıdan Irak’ta ki ve Suriye’de ki Türklere Türkmen adı kullanılmış ve Türkler ayrı Türkmenler ayrıymış gibi Suriyede ve Irakta ders kitabı olarak bize okuttular. Sürekli Türkiye’dekiler ayrı bir millet ayrı bir devlet sizin Türkiye ile nasıl bir ilişkiniz var nasıl bir yakınlığınız var ki onları düşünmeyin onların sizlerle bir akrabalığı yok gibi birsürü propoganda yaparak Suriyede ve Iraktaki Türkleri kendi benliklerinden uzaklaştırdılar. Bugün Suriye’de Irak’ta ve Lübnan’da ve Ortadoğu’da yaşayan Türkmenlerin Anadolu’da yaşayan Türklerle bir farkı yok. Bugün tamamen 1918 de beri Osmanlı’nın o bölgeden çekilmesinden sonra yeni siyasi sınırlar, Fransız Mandası ile anlaşmalar gereği çizilen sınırda (bugünkü Suriye sınırları) içerisinde yaşayan biz Suriye Türkmenleri demeye başlıyoruz. Bu tarihten önce Suriye Türkmenleri diye bir topluluk yok. O tarihe kadar hiçbir Suriye Türkleri , Irak Türkleri Türkmenleri gibi bir şey söz konusu değildi.

Yeni Çıkan Sınırlarda Yaşayan Türklere Türkmen Diyoruz!

Yeni Çıkan sınırlarda yaşayan Türklere artık biz Türkmenler diyoruz. Dikkat çekmek istediğimiz husus şu bugün suriyede yaşayan Türkmenler bugün Türkiye’de yaşayan Türklerle aynı boydan aynı soydan aynı kökten ve aynı kandandır. Bugün suriyede yaşayan Türkmenlerin dramı Türkiye sınırları içerisinde yaşayan Türklerin Türkmenlerin dramı ile aynı seviyede ve aynı mesafede olmalıdır. Sadece Türkiyedekileri Türk kabul edip Suriye de ve Irakta yaşayan Türkleri Türk kabul etmemek büyük bir yoksunluk. Birçoğumuzun dedeleri Çanakkale’de şehit düşmüş , Sarıkamışta şehit düşmüştür ve aynı şekilde Türkiyenin heryerinde birçoğumuzun ataları Filistin de, Halep Cephesinde, Irak cephesinde, Trablusgarp cephesinde de şehit düşmüştür. Bu bölgelerin kesinl,kle birbirlerinden farklılıkları yoktur. Tamamen ikiside aynı kökten ve tarihten gelen bir millettir. Suriyede en çok dikkat çeken şey Anadolu’dan önce Türk yurdu olmasıdır. Halep ve Şam diye bahsettiğimiz zaman Türk tarihi 1000 yıllık bir tarihe dayanıyor ve Halep şehrine Şam şehrine gittiğimiz zaman bütün tarihi eserler bütün o medeniyet adına yapılmış çalışmalar Türklerin dönemine aittir. Yani Türkler tarafından yapılmıştır.

Suriye’de ki Türk tarihinin ne kadar eskiye dayandığını farklı dönemlerde farklı şekillerde Suriye’ye yerleşmiş bir Türk kitleleri var.

Bunlar 4 döneme ayrılıyor;

1. Dönem İslamın zoruyla gelen Türkler, 2. Dönem askeri eksikleri tamamlamak için gelen Türkler, 3. Dönem Siyasi Devletlerin kurulmasından kaynaklı tür eksiği ve buranın güvenli ve huzurlu bir Türk memleketi olmasından kaynaklı göç eden Türklerdir. Son dönem kanuni sultan Süleyman döneminde oturmuş devlet sistemine sahip değil ve Kürtlerle sorun yaşıyorlardı ve göç ettiler.Bugun Türkmenler in çoğu o dönemden gelmedir. O günden bu güne Türkmen varlığı güçlü birşekilde devam etmektedir. Fakat Cumhuriyet dönemi 1918’de ki Mondros mütakeresi nden sonra Osmanlının bu Coğrafyadan çekilmesi ile birlikte gelen yönetimlerin Türkmenlere karşı düşmansı politikası yüzünden gün geçtikçe oradaki Türkmen varlığı zayıflıyor ve hatta yok olma seviyesine kadar iniyor.

Suriye’de ki Türkmenleri Türklere karşı kışkırtıp gelen hastalıkların felaketlerin Türkler yüzünden olduğunu söyleyip oradaki Türk boylarını tamamen yok etmek Türklerin hakimiyetini sona erdirmek istiyorlar. Artık Suriyeye bir Türk göçü söz konusu değil gelenler kendi isteğiyle geçim sıkıntısı gibi sebeplerle geliyorlar. Suriyedeki Türklük birçok yöntemle, metodla bitirilmeye çalışılıyor. Her alanda yapmış oldukları uygulamalar var. Tarımda toprak reformu yaparak Türklerin elinden biran önce alınarak ekonomik olarak fakirleştiriyorlar. Şehirde yaşayan han sahibi olan fabrika sahibi olan zengin Türkleri Kamulaştırma kanunu ile bu şehirdeki yaşayan Türklerin mallarına el koyuyorlar. Türklerin zayıflatılması için uğraşılıyor.

Gelen siyasi partilerin birinci söylemi Türk düşmanlığı

Orada hiç kimse Türklük adına bir siyaset yürütemiyor. Zamanla kanunlaştırılarak suç haline getirildi. Oradaki Türk kökenli bütün siyasetçiler türk olduğunu söyleyemez oldu.

Dil Konusanda bir saldırı söz konusu Türkçe yasaklandı ve suç halini aldı. Türkçe olan soyadları değiştirildi. Türkçe olan köy adları değiştirildi. Türkçe düğün yasaklandı. Zamanla Türkler Türklüğünü unuttu Türkçeyi unuttu. Askeriyede Türkmen kökenli olanlar ordudan ihraç edildi. Söz sahibi değiliz. 1949dan beri darbeyle yönetilen bir ülke Suriye. 60 yıllık Suriye tarihi 55 yılı darbelerle geçti. Rusya’ya bağımlı olmasından kaynaklı İktidar sabit kaldı ve kendi içlerinde bütün aykırı sesleri mualif yapıları dışarıda bırakmak için iktidar sabit kılındı.

Suriye şuan ki Türkmen dağılımı,

23 milyonluk Suriye’de 1.5 milyon hem türküm diyen hem Türkçe konuşan Türkmenler, 1 milyonu Türk olduğunu bilen ama Türkçeyi unutmuş Türkmenler, 1 milyon Türk kökenli ama ne Türk olduğunu biliyor ne de Türkçe konuşmayı biliyor. Çalışmalarımızla onlar da türk olduğunu kabul edecekler. En çok Halepte Türkçe konuşuluyor ve en fazla Türk orada bulunmakta. Suriye Türkmenleri arasında mezhep ayrımı yok hepsi aynı mezhepe inanmakta.

Türkmenler Suriye’de siyasi bir örgütü yoktu ve dağılmış durumda. Arapların eylemlerine karşı bir Türk olarak değil bir Suriyeli olarak önde savaşmaktadır. Suriyede ki Türkmenlerin bir siyasi örgütü olmadığından ilk toplantıları Türkiyede gerçekleşti. 2014 mart ayında gerçekleşen toplantının ardından 15 gün sonra tekrar 2014 nisanda toplanıldı. Toplanmanın amacı muhalafete karşı organize olmaktır. Biz Türkmenler olarak ordaki mahalafete alet edilmedik orada bütün gruplar mevcut idi. Biz de katılmak istiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Türkmenlere haklarını vermlerine yönelik temsilciler gönderdik. Türkiye’de yapılan toplantılara Türkmenlerin çağırılmamasını biz Türkiye’nin bir ayıbı olarak gördük ilk başta. Biz birçok kişiyle görüşerek Türkmenlerin bu grubun içinde yer alması gerektiğini savunduk. Suriyenin Konseyi 400 kişiden oluşuyor 20 Türkmen yerine 16 Türkmen gitti. Zaten Türkmenlerin bir etkisi yoktur dendi. 16 üyemiz var şuanda.

Batılı güçler içerisinde Türkiye’den de destek alınarak ciddi destek gördü 

SMDK yapısı 67 kişiden oluşuyor. 67 kişi Suriye’yi temsil ediyor ve Türkmen yoktu bu 67 kişinin içinde. Bizim baskılarımızla ve Türkiye’nin desteği ile 3 Türkmen aldırabildik. Ama 3 kişi yeterli değildir SMDK genişleme kararı aldı 121 kişi oldu Kürtlere 15 kontenjan verildi ama Türkmen sayısı değişmedi. Baskıyla ciddi bir kazanım elde edemiyoruz siyasi anlamda başarı sağlayamıyoruz. Ciddi bir Türkmen yapısı yoktur size bir hak veremeyiz dendi. SMDK geçici hükümet kurdu. 2 Türkmen bakan aldırabildik biri Türkmenler tarafından seçildi, diğeri Suriye muhalefetinin tercihi oldu. İlerde daha başarıları olmayı planlıyoruz...

AKİSHABER ÖZEL - Ahmet Özcan

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.