500 Öğrenciye Eğitim Verilecek

500 Öğrenciye Eğitim Verilecek

500 Öğrenciye Eğitim Verilecek

A+A-

Qevrenin korunmast, geliqtilihnesi, iyileqtirilrnesine katkrda bulunmak, gevre bilincinin geligtirilrnesi, gevreye olan farkrndahsrn artrrrlmasr, gevre kirlili$inin 6nlenmesine yonelik gahgma ve etkinliklerin yaprlmasl alnacryla okul oncesi ve ilkd$retim dlrencileri ana hedef ohnak izere kamu kurumlan, sivil toplum drgiitleri, sanayi kuiuluglarrna yonetik il Miidiirliigumr.iz biinyesinde "Denizli Qevre Egitim Merkezi" agrlmr gtrr.. Bakanlr$rmrzrn da deste$i ile olugturulan Qevre Egitim Merkezimizin 23.02.2017 tarihinde agrhgr yaprlarak, gevre egitimleri verilmeye baglanmrqtrr. il Mridiirltigiimiiz, il Milli E$itirr Mtidiirlii$ti ve Denizli Btiytikgehir Belediye Bagkanh[r ile igbirligi igerisinde egitim faaliyetlerirriz devam etmekte olup, gevre konusunda hedef kitlelere ulagrlmasr amaglanrnaktadrr. Sozkonusu gahgmalar kapsamrnda Qevre Egitim Merkezimizde 2017-2018 Efitim oEretim doneminde DOQEV Do$a ve Qevre Vakfi'run da destekleriyle 28 ilkokuldan 1120 olrenciye gevre egitimi verilrnigtir'. ESitim faaliyetlerimiz devam etmekte olup, 2017-2018 o$retim yrhnda 13 ilkokul ve yaklagrk 500 cigrencimize daha gevre elitimleri verilecektir.


Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.